Poduka

_

Poduka 

 

FLORENS klavirski studio u Zagrebu nudi poduku klavira svima, bez obzira na njihovo muzičko predznanje. FLORENS klavirska škola pruža poduku, motivaciju za sviranje i napredak, pomoć u vježbanju ili pripreme za natjecanja ambicioznim učenicima. FLORENS studio podupire i sviranje klavira kao hobija. Benefiti aktivnog učenja sviranja klavira su višestruki: potiče se razvoj koncentracije, fine motorike, aktivnosti obiju polutki mozga. Osim toga, sviranje klavira upoznaje učenika sa glazbenom umjetnošću kroz aktivne susrete sa velikim brojem skladatelja i njihovih djela, donosi nove spoznaje, omogućuje izražavanje emocija. Kao i svako aktivno bavljenje umjetnošću sviranje oplemenjuje i raduje. Učenje kroz savladavanje progresivnih zadataka pomaže i u razvijanju koncentracije i discipline, upornosti te stjecanju samopouzdanja i kod osoba sa određenim posebnostima (deficit pažnje i dr.).

Cilj poduke FLORENS klavirskog studija je omogućiti stalan napredak te stjecanje trajnog znanja iz sviranja klavira na svim razinama od početne do napredne, kao i omogućiti upoznavanje sa klavirskom literaturom i tehnikama sviranja te metodama vježbanja. Osnove teorije glazbe se u prvoj i drugoj godini učenja predaju unutar istoga sata. Poduka klavira je individualna.

FLORENS klavirski studio također nudi pomoć u vježbanju i pripremama i budućim profesionalnim pijanistima, bez obzira na trenutnu razinu znanja i vještina. Moguća je i intenzivna priprema za natjecanja, ispite ili nastupe.

FLORENS nudi savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem te pitanjima vezanim uz glazbenu edukaciju, klavirsku literaturu, organizaciju i promociju koncerata i drugo, na svaki upit prof. Bilić odgovara individualno.

Ciljevi se za svakog učenika dogovaraju i kreiraju individualno na prvoj besplatnoj konzultaciji. Izbor literature izrađuje prof. Bilić ponaosob za svakog učenika prema učenikovim sposobnostima i afinitetima, pedagoškim potrebama i dogovorenim ciljevima.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Copyright © 2019 zaninabilic.comSign In